ZAYIFLAMA PROGRAMLARI

 

2 farklı program bulunmaktadır.

Kalıcı Zayıflama Programı

18 adet birer saatlik bireysel seanstan oluşur. 3 ay içinde tamamlanır.

Bilişsel terapi, obezite, aşırı yeme, yeme bağımlılığı, bilinç, bilinç altı, genetik kod, survive, diyet, atıf, hermeneutik, kediler gibi, baş etme, bireysel terapi, düşünce hataları, sorgulamak, duygular, kendimizi tanımak, denge, sürdürülebilirlik, beden imajı, duygusal açlık, savunma mekanizmaları, yeme zincirleri, motivasyon, öz kontrol, çevre algısı, etiketleri değiştirmek, yorumlama, ilişkiler ve barajları yıkmak gibi konuları içerir.

Yeme Bozuklukları Programı

30 adet birer saatlik bireysel seanstan oluşur. 5 ay içinde tamamlanır.

Bilişsel terapi, felsefeyle terapi, kanılarımız, alışkanlıklarımız, yeme bozuklukları, yemek ve beden ilişkisi, obezite ve bileşenleri, inançlar, davranış değişimi, yemenin normalleştirilmesi, beden imajı, duygusal – fizyolojik açlık, tetikleyiciler, duygular, utanç, gurur, anılar, reddedilme, kaygılı – kaçıngan bağlanma, korkular, savunma mekanizmaları, öncüller, simgeler, zincirler, motivasyon, ikna, tepkiler, stigmatizasyon, çevre, aile, akran, sosyalizasyon, duygulanım, farkındalık, düşünce yapılandırma, hedefler, stratejiler, kendini gözlem, savaşa son, uyum, ahenk, başarısızlık, suçluluk, öz saygı, öz güven, acılar, düşünce hataları, donmuş noktalar, ilişkiler, olumlu düşünme, hermeneutik, sevgi, güçlü olmak, baş etmek, stress yönetimi, nüksetmenin önlenmesi, relaps – sapma ve psikolojik ecza dolabı gibi konuları içerir.

Ortak Özellikleri

Tespit

Obezite bir sonuçtur, bu durumdan kalıcı olarak kurtulmak için nedenlerine eğilmek gerekir. Aşırı kiloluların %98 i, fazla kiloluların ise %90 ı, diyetle verdikleri kiloları er geç geri almaktadır. Diyetlere bel bağlamadan ve verilen kiloları geri almadan, sağlıklı bir zayıflama mümkündür.

Amaç

Derinde yatan duygusal ve düşünsel nedenleri ortaya çıkartarak farkındalık oluşturmak ve kendi doğal dengenizi bulmanıza yardımcı olmak.

Diyet

Bu programlarda herhangi bir diyet veya beslenme önerisi söz konusu değildir.

Yöntem

Danışanın ihtiyacı göz önüne alınarak, bilişsel davranışçı ekollerden ve farklı felsefi kuramlardan yararlanılır.

Testler ve Ölçekler

Tümü ücretsiz olarak uygulanır. BDE, BAE, DSÖ, İBÇÖ, SCL-90-R, BEİER Cümle Tamamlama, Yeme Bozukluklarında PT, DK Form.