FELSEFİ DANIŞMANLIK

 

Felsefi danışmanlık, 1980 öncesi Almanya’da Gerd Aschenbach ile başlayıp 1990 larda Kuzey Amerika’da gelişmiştir. Günümüzde kurumsal alanda çağdaş yönetim anlayışının, bireysel alanda da sorun çözme, baş etme ve dengeye varmanın en önemli araçlarından biridir. Özellikle karar verme mekanizmalarında başvurulan ana ögelerin başında gelir. Öyle ki; karşılaşılan sorunların kökeni çoğu kez felsefe ile ilişkilidir, fakat taraflar felsefeci olmadığından bu düşünsel arka plan genellikle irdelenmez. Düşünsel arka plandaki temel sorun orada durdukça da, görünür sorun, ancak geçici veya kısmen çözülebilir.

Felsefi danışmanlığın çalışma alanını, mantık, ahlak, değerler, anlam, rasyonalite, uzlaşmazlık ya da risk durumunda karar verme ve insan hayatını karakterize eden diğer bir çok zorluk oluşturur. Olan bitene yargılama yapmadan bakmayı denemelisiniz. Sizin için neyin gerçekten sorun olduğunu belirlemeniz gerekir. Hatta kendi payınıza düşen kısmı kontrol edebilmek için bu sorunun ne kadarından sorumlu olduğunuzu da irdelemelisiniz. .

Birçok kurumsal ve bireysel danışan, dünyanın muhteşem bilgelik geleneklerinin iç yüzünü kavramak amacıyla felsefi danışmanlıktan yararlanmaktadır. Hayatta herkesin bir felsefesi vardır, ancak çok az kişi oturup hassas noktaları çözme ayrıcalığına veya rahatlığına sahip olabilmektedir. Felsefi danışman size bu yolculuğunuzda destek olmayı ve sizi felsefenin ışığında yönlendirmeyi amaçlar.

Öncelikle eleştirel düşünmemiz, kalıpları bir araya getirerek büyük resmi oluşturmamız gerekir. Kendimizi anlamamız, pek çok sorunu önlememize, çözmemize ya da yönetmemize yardımcı olabilir. Felsefi danışman felsefeyi, günlük kişisel, sosyal ve mesleki sorunlar üzerinde uygular. Danışana kendi fikirlerini ortaya çıkarma ve onlara ışık tutma yolunda kılavuzluk eder. Sizin için en büyük anlamı taşıyacak cevaba, yani kendi cevabınıza erişmenize yardımcı olmak üzere stratejiler sunar.

Danışan belli başlı felsefeleri bilmek zorunda değildir. Bu, felsefi danışmanın işidir. Danışan ise sorgulama yapmak için sorununu ve istekliliğini ortaya koyar. Böylelikle ortaya çıkacak olan diyalog, tüm sorunlarını yorumlamasına, çözmesine veya yönetmesine yardımcı olacaktır. Ancak sorununuza felsefi açıdan bakabildiğiniz zaman, şimdi ve gelecekte karşınıza çıkabilecek olan her türlü zorlukta, derin temelli ve uzun vadeli değişimin yolunu keşfedebilirsiniz. Gerçek huzura akıl yürüterek kavuşursunuz.

Türkiye’de felsefi danışman olarak çalışan üç kişiden biri olarak amacım, ülkemizde de düşünsel anlamda daha isabetli ve daha verimli kararlar alabilen, mutlu bireyler ve kurumların artmasına katkıda bulunmaktır.

Dengede ve huzurla kalın.